Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


best_practices

Best Practices

Hardware

U databázového serveru je důležitý nejen rychlý procesor, ale také rychlý přístup na disk a do operační paměti. Specifikem 602SQL je požadavek na procesor s nejvyšší možnou taktovací frekvencí (tedy alespoň dle mých dlouholetých testů jsou odezvy serveru vždy výrazně lepší na nejvyšších frekvencích procesoru). Nejlepší dosavadní zkušenost mám s výchozím nastavením instalace 602SQL8, procesorem Intel Core i7 4770 na frekvenci 3,40 GHz, data uložená na SSD disku. Nově také Xeon E5-2667 na 3,20 GHz a podnikových SSD. Při zpracování velkého množství dat v dnešní době nelze přemýšlet o jiné variantě než jsou právě rychlé SSD disky, ale to platí obecně pro jakékoliv DB prostředí.

Doporučení při tvorbě programů.

Příklady programů a procedur by také měly obsahovat Best Practices

Názvy dotazů procedur a funkcí

FIXME Název může mít maximálně 31 znaků, doporučujeme volit takový název, aby byl co nejkratší. Tabulky i dotazy doporučujeme označovat prefixem. Např. (v_, d_) jako view resp. dotaz, (tst_) jako testovací, (cmb_) určené pro combo, (sys_) jako systémové, (tmp_) jako dočasné které je možno kdykoliv smazat, procedury jako (sp_, f_) stored procedure resp funkce, v případě že funkce něco vrací (dej_, get_) apod. Obecně se dá prohlásit, že autor by měl strukturovat programy a procedury tak, aby se v nich vyznal i v budoucnu nejen on sám. Doporučujeme také používat komentáře přímo v programu, kde si autor může poznamenat, co která funkce či část programu konkrétně dělá.

best_practices.txt · Poslední úprava: 2018/03/19 15:39 autor: skovajsa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki