Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


602SQL

602SQL

Slovo úvodem

Vítejte na webu který se věnuje vývojovému prostředí 602SQL 8.1, jehož podpora a vydávání nových verzí byla výrobcem Software602 ukončena.
I přes tyto nepříznívé podmínky existuje vývojářská základna, která v tomto balíku dodnes programuje nebo udržuje řadu aplikací.

Proč web vznikl

Chceme archivovat na jednom místě relevantní software a dokumentaci pro případ, že by se v Software602 rozhodli odstranit ze svých webů zbývající informace - to už se ve větší míře událo jak u 602SQL tak u starších verzí WinBase602. Současně bychom rádi sdružili zájemce o tuto technologii, vývojáře kteří v tomto balíku stále programují a případně jim nabídli prostor pro vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti i navázání kontaktů, případně doporučili alternativy s ohledem na klíčové vlastnosti 602SQL8.

Výhled do budoucnosti

Výhled do budoucna je i přesto mírně optimistický. Nativní běh vývojového prostředí 602SQL8 může ovlivnit pouze nějaká „nevhodná“ aktualizace OS Windows. I to je však mnoha způsoby vhodně řešitelné (např. běh ve virtualizovaném prostředí na starších verzích Windows). Jelikož po příchodu Windows 10 byl potvrzen bezproblémový běh aplikační i serverové části. Předpokládá se, že 602SQL8 s námi bude ještě minimálně po dobu existence podpory pro Windows 10, tj. do roku 2025. Parametr ‚timestamp‘ má omezení platnosti do času 18.8.2033 06:28:15, je třeba i s tímto počítat :)

V čem 602SQL8 válcuje konkurenci i v současné době

Je zdarma. Návrh a vývoj aplikací v 602SQL8 je rychlý a efektivní, předčí co do pořizovací ceny a času studia jakékoliv své případné konkurenty a to i na poli opensource. Při své velikosti instalátoru 11MB obsahuje komplet vše, co si lze představit, počínaje celým vývojovým prostředím, databází, serverovou a klientskou částí, až po komplet dokumentaci. Je kompatibilní s celou řadou systémů Windows počínaje verzí Windows 9x, NT, konče Windows 10. Nemluvě o neobvyklém případu, že klient pro „Windows“ lze provozovat také na systémech GNU/Linux pomocí Wine.

Kontaktujte nás

Kontaktní email je: 602sql@odkaznik.cz

602sql.txt · Poslední úprava: 2018/10/21 18:18 autor: Petr Skovajsa